Menu                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nowe systemy do produkcji kiszonki z kukurydzy


Komisja ds. rejestracji odmian kukurydzy przy COBORU zaopiniowała wpisanie dwudziestu trzech odmian kukurydzy do Krajowego Rejestru. Czternaście z nich to te z przeznaczeniem na ziarno, dziewięć na kiszonkę.Z nowym innowacyjnym systemem do produkcji jakościowej kiszonki z kukurydzy DUO CS firmy CAUSSADE Nasiona Polska można się zapoznać na: https://www.facebook.com/CaussadeNasionaPolska/videos/1744381378997316/?t=0Jest to połączenie dwóch mieszańców kukurydzy o zbliżonej wczesności, ale odmiennym typie ziarna [Flint i Dent].

Film nie wskaże żadnej konkretnej odmiany kukurydzy, ale podpowie jak zwiększyć produktywność.