Menu                                                                                                                                                                                                                                           

Medax Max

MEDAX MAX to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

Medax Max to regulator wzrostu o działaniu systemicznym. Stosowany w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies w celu redukcji wzrostu roślin i zapobieganiu wyleganiu.
Stosowany za pomocą samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

 

Korzyści: