Menu                                                                                                                                                                                                                                           

Galaper 200 EC

Galaper 200 EC to chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo przytulię czepną i inne chwasty dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary.
Dawkowanie: 0,6 - 1,0 l/ha lub w mieszaninach.

 

Zawartość substancji czynnych:

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)

Korzyści:

        Stosowanie środka:

        Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary

 

 

Ważna informacja!!

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019r. poz.1900). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.