Menu                                                                                                                                                                                                                                           

Duett Ultra 497 SC

Duett Ultra 497 SC jest środkiem grzybobójczym o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.
Termin T2
Dawkowanie: 0,6L/HA

 

Duett Ultra 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnych:

Korzyści: