Menu                                                                                                                                                                                                                                           

Cornmax 340 SE

Cornmax 340 SE jest herbicydem w formie zawiesino-emulsji, stosowanym nalistnie w uprawie kukurydzy. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna bromoksynil zaliczana jest do grupy C3, a substancja czynna terbutylazyna do grupy C1. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
 

Zawartość substancji czynnych: